تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۵ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست قوالب شعری :: غزل» ثبت شده است

گفتی مرا که چونی در روی ما

نظر کن

گفتی خوشی تو بی ‌ما زین طعنه‌ها

گذر کن

گفتی مرا به خنده خوش باد

روزگارت

کس بی ‌تو خوش نباشد رو قصه

دگر کن

گفتی ملول گشتم ازعشق

چند گویی

آن کس که نیست عاشق گو قصه

مختصر کن

گفتی شدم پریشان از مفلسی

یاران

بگشا دو لب جهان را پر دُر و پر

گُهر کن

گفتی کمر به خدمت  بربند تو

به حرمت

بگشا دو دست رحمت بر گرد من

کمر کن

 


۰ ۲ ۴۵

۰ ۲ ۴۵


ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

    مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد    

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

       


۰ ۲ ۴۲

۰ ۲ ۴۲


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 


۱ ۳ ۴۴

۱ ۳ ۴۴


دوش در حلقه ما قصه

گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله

موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو

در خون می‌گشت

باز مشتاق کمانخانه

ابروی تو بود

 


۰ ۳ ۳۳

۰ ۳ ۳۳


بیا تا گل برافشانیم و می در

ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی

نو دراندازیم

اگرغم لشکر انگیزد که خون

عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و

بنیادش براندازیم

 


۰ ۲ ۷۶

۰ ۲ ۷۶