تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۲ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست قوالب شعری :: رباعی» ثبت شده است

بر عشق توام نه صبر پیداست نه دل

            بی روی توام نه عقل بر جاست نه دل

این غم که مراست کوه قافست نه غم

             این دل که تراست سنگ خاراست نه دل

 


۱ ۲ ۴۲

۱ ۲ ۴۲


ای همدم روزگار چونی

بی من

 ای مونس و غمگسار چونی

بی من

 من با رُخ چون خزان خرابم

بی تو

 تو با رُخ چون بهار چونی

بی من

 

 


۳ ۲ ۵۴

۳ ۲ ۵۴