تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۲ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست شاعران ادوار گذشته :: مولانا جلال الدین بلخی» ثبت شده است

گفتی مرا که چونی در روی ما

نظر کن

گفتی خوشی تو بی ‌ما زین طعنه‌ها

گذر کن

گفتی مرا به خنده خوش باد

روزگارت

کس بی ‌تو خوش نباشد رو قصه

دگر کن

گفتی ملول گشتم ازعشق

چند گویی

آن کس که نیست عاشق گو قصه

مختصر کن

گفتی شدم پریشان از مفلسی

یاران

بگشا دو لب جهان را پر دُر و پر

گُهر کن

گفتی کمر به خدمت  بربند تو

به حرمت

بگشا دو دست رحمت بر گرد من

کمر کن

 


۰ ۲ ۴۵

۰ ۲ ۴۵


ای همدم روزگار چونی

بی من

 ای مونس و غمگسار چونی

بی من

 من با رُخ چون خزان خرابم

بی تو

 تو با رُخ چون بهار چونی

بی من

 

 


۳ ۲ ۵۴

۳ ۲ ۵۴