تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست شاعران ادوار گذشته :: منوچهری دامغانی» ثبت شده است

خیزید و خز آرید که هنگام

خزانست

باد خنک از جانب خوارزم

وزانست

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ

رزانست

گویی به مثل پیرهن

رنگرزانست

 

 


۳ ۴ ۶۰

۳ ۴ ۶۰