تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست شاعران ادوار گذشته :: فردوسی توسی» ثبت شده است

خرد چشم جان است چون

بنگری

تو بی چشم شادان جهان

نسپری

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر

دو سرای

کسی کو خرد را ندارد

ز پیش

دلش گردد از کرده‌ی

خویش ریش

 

 


۱ ۱ ۵۲

۱ ۱ ۵۲