تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱ مطلب با موضوع «نگارخانه ی شیرین سخن :: اشعار کلاسیک :: فهرست شاعران ادوار گذشته :: رودکی سمرقندی» ثبت شده است

بر عشق توام نه صبر پیداست نه دل

            بی روی توام نه عقل بر جاست نه دل

این غم که مراست کوه قافست نه غم

             این دل که تراست سنگ خاراست نه دل

 


۱ ۲ ۴۲

۱ ۲ ۴۲